احسان ملکی
طراح لباس
دندانپزشک پرشور با تجربه زیاد در تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، ترمیم و عصب کشی دندان، پروتزهای دندانی، اقدامات زیبایی و...